Informace

Zapojení v projektech:

– Recyklohraní
– Medvídkova nemocnice
– Nechci kazy
– Barevné dny
– Celé Česko čte dětem
– Mrkvička
– Ekoškola

Spolupráce s fondem Sidus.

Během školního roku jsou pro děti připravovány kulturní akce.

 • Zamykání a odemykání zahrady.
 • Nadílka Mikuláše a vánoční posezení.
 • Průvod tříkrálový.
 • Velikonoční dílna dětí.
 • Oslavujeme Den dětí.
 • Cvičíme na overballech.
 • Psychologické vyšetření věkové zralosti během školního roku.
 • Nabízíme zájmové kroužky bezplatné i placené.
 • Pořádáme výlety.
 • Na konci roku se slavnostně loučíme se školáky.
 • Dny narozenin a svátků našich dětí jsou provázeny oslavou ve školce.
 • Divadla, hasiči, policie, zdravotníci a další návštěvy, které za námi jezdí do školky.

Časový rozvrh dne

Režim dne je volný, vychází z potřeb dítěte. Dodržujeme zásady duševní hygieny, biorytmy, posuzujeme režim dne jako výchovný prostředek.

 • 07:00 – 08.30hod: příchod dětí – volné hry, individuální práce s dětmi, skupinová práce
 • 08:30 – 09.05 hod: ranní cvičení, hygiena, přesnídávka
 • 09:05 – 09.35 hod: přímá práce s dětmi, řízená činnost (estetické činnosti – hudební, výtvarné, pracovní, literární, poznávací výchova)
 • 09:35 – 11.35 hod: pobyt venku
 • 11:35 – 12.30 hod: hygiena, oběd, zubní hygiena
 • 12:30 – 12.45 hod: řízená činnost před odpočinkem
 • 12:45 – 14.30 hod: příprava na odpočinek, odpočíváme
 • 14:30 – 17.00hod: svačinka, zájmové činnosti – individuální práce s dětmi, za příznivého počasí pobyt venku

Co dítě potřebuje při vstupu do MŠ:

Ofocenou kartičku zdravotní pojišťovny. Látkový pytel na ramínku obsahující náhradní oblečení: spodní prádlo, tričko, tepláky, ponožky, punčocháče.

Do třídy: Přezůvky s pevnou patou (ne pantofle), tepláky, leginy, hrací kalhoty, tričko (je lepší než košile na knoflíky), v zimě postačí punčocháče – snadnější oblékání na vycházku. Ručník, kartáček na zuby, kelímek.

Na pobyt venku: PROSÍME VÁS, PŘIZPŮSOBTE OBLEČENÍ POBYTU NA ZAHRADĚ. Starší oblečení, tepláková souprava, z hygienických důvodů nemůže dítě použít stejné oblečení do třídy, vybavte Vašeho potomka kapesníkem, který mu vložíte do kapsy, lépe papírová forma.

Na odpočinek: Pyžamko nebo noční košile s našitým poutkem opatřeným také příjmením.

Platby školného a zálohy na stravné pouze bezhotovostním převodem na účet školy. Splatnost školného a zálohy stravného do 15. pracovního dne předcházejícího měsíce před měsícem docházky.
Č. bankovního účtu pro bezhotovostní platby: 222877553/0600.

Nadstandartní aktivity:

– angličtina pro nejmenší
– taneční hry
– hry s padákem
– cvičení na overballech
– dětská joga