Nejnovější aktuality

V tuto chvíli nevedeme
žádné aktuality

Úvod

Vážení rodiče, vzhledem k nízkému zájmu o docházku v letních měsících se mateřská škola v Chýni uzavírá v termínu od 01.08.2020 do 14.08.2020. V případě zájmu mohou rodiče, kteří si nahlásili docházku i v tyto termíny využít naši mateřskou školu v Berouně. Kdo tuto možnost nevyužije, bude mu pokrácena platba o dobu uzavření. Případnou docházku na provozovně v Berouně, prosím, nahlaste na tento email mskrtecek@email.cz.

Jsme držiteli certifikace.

 

Od roku 2010 je naším cílem vytvořit kvalitní, finančně dostupnou

a odborně vedenou mateřskou školu, kde budou Vaše děti

spokojené a jejich pobyt u nás bude pro ně zábavou i přínosem,

s cílem harmonicky rozvíjet jejich osobnosti.

Pilíře spolupráce s rodiči zakládáme na vzájemné důvěře a otevřenosti k naší školce rodinného typu.NAŠE MOTO:

„……….každé dítě přichází na svět jako bezelstný a snadno zranitelný tvor, přichází zvědavé, všetečné a plné naděje. Udělejme všichni všechno pro to, aby život každého dítěte naší planety byl naplněn jen radostí a pohodou. Má na to své právo.“

Z Charty práv dítěte

Záměrem předškolního vzdělávání je rozvoj osobnosti dítěte po stránce fyzické, psychické, sociální a rozvoj jeho vzdělávacího potenciálu, citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, člověku a jeho práci, rodině, přírodě, vlastnímu zdraví, historii a tradicím.

Rozvíjíme a podporujeme samostatnost dítěte, zdravé sebevědomí, vztah a odpovědnost k sobě samému a k druhým, zdravý životní styl. Komunikativní dovednosti prohlubujeme využitím kognitivního procesu u dětí.

Způsob a směr našeho pedagogického působení:

  • vytvořit příjemné a láskyplné adaptační prostředí MŠ
  • volnou hrou podněcovat zájem dětí o poznávání světa
  • ke každému dítěti si vytváříme individuální vztah
  • snažíme se pečovat a upevňovat vztahy mezi pedagogy a rodiči
  • usilujeme o přítomnost kvalitních a správných vzorů k nápodobě
  • vhodným a podnětným prostředím prohlubujeme enviromentální cítění dětí
  • důležitost rytmu a řádu ve smyslu orientace, prožívání a pochopení souvislostí jevů