Nejnovější aktuality

04/03
2021

Datum konání

Čtvero ročních období – projektový den

08/03
2021

Datum konání

Papírová dílnička k MDŽ

15/03
2021
26/03
2021

Datum konání

Jak příroda probouzí Krtka a kamarády

Úvod

Vážení rodiče, vzhledem k vážné epidemiologické situaci přijala vláda na svém jednání dne 26.2.2021 krizové opatření č. 200 a rozhodla o uzavření mateřských škol od 27.2.2021 do 21.3.2021. Podle nových pravidel škola nevyplňuje žádost o ošetřovné, zákonný zástupce vyplňuje sám. Formulář naleznete např. na https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu . Sledujte pravidelně webové stránky MŠ, kde Vás budeme průběžně informovat o vývoji celé situace. Třídní učitelé vás budou během následujícího týdne informovat. Děkujeme Vám za pochopení celé situace a doufáme, že brzy bude lépe a všichni se zase sejdeme ve školce.

Jsme držiteli certifikace.

 

Od roku 2010 je naším cílem vytvořit kvalitní, finančně dostupnou

a odborně vedenou mateřskou školu, kde budou Vaše děti

spokojené a jejich pobyt u nás bude pro ně zábavou i přínosem,

s cílem harmonicky rozvíjet jejich osobnosti.

Pilíře spolupráce s rodiči zakládáme na vzájemné důvěře a otevřenosti k naší školce rodinného typu.NAŠE MOTO:

„……….každé dítě přichází na svět jako bezelstný a snadno zranitelný tvor, přichází zvědavé, všetečné a plné naděje. Udělejme všichni všechno pro to, aby život každého dítěte naší planety byl naplněn jen radostí a pohodou. Má na to své právo.“

Z Charty práv dítěte

Záměrem předškolního vzdělávání je rozvoj osobnosti dítěte po stránce fyzické, psychické, sociální a rozvoj jeho vzdělávacího potenciálu, citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, člověku a jeho práci, rodině, přírodě, vlastnímu zdraví, historii a tradicím.

Rozvíjíme a podporujeme samostatnost dítěte, zdravé sebevědomí, vztah a odpovědnost k sobě samému a k druhým, zdravý životní styl. Komunikativní dovednosti prohlubujeme využitím kognitivního procesu u dětí.

Způsob a směr našeho pedagogického působení:

  • vytvořit příjemné a láskyplné adaptační prostředí MŠ
  • volnou hrou podněcovat zájem dětí o poznávání světa
  • ke každému dítěti si vytváříme individuální vztah
  • snažíme se pečovat a upevňovat vztahy mezi pedagogy a rodiči
  • usilujeme o přítomnost kvalitních a správných vzorů k nápodobě
  • vhodným a podnětným prostředím prohlubujeme enviromentální cítění dětí
  • důležitost rytmu a řádu ve smyslu orientace, prožívání a pochopení souvislostí jevů