Kroužky

Pondělí – Jóga

Práce s vlastním tělem a zklidnění mysli. Obnovení spojení individuálního Já s universálním Bytím.

Úterý –  Zpívánky

Hravou formou trénujeme paměť, rytmus, logopedii, vše za doprovodu hudebních nástrojů.

Středa – Dílničky

Výtvarná a pracovní činnost s dětmi, z různých materiálů včetně přírodnin. Rozvoj jemné motoriky, fantazie a tvůrčího cítění.

Čtvrtek – Tanečky

Navozujeme dobrou náladu, vyjadřujeme vlastní pocity za pomoci tance.

Pátek – Vaření

Polytechnická výchova s cílem rozvíjet psychomotorickou zručnost a sebeobsluhu.