Projekt

Vybudování a provoz zařízení Minisvět u Krtečka Úvaly bylo finančně podpořeno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 
 
Projekt Minisvět u Krtečka I (reg. číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001798) – 1.1.2016 – 30.6.2018
Cílem projektu bylo vybudovat na adrese Glücksmannova 2009, 250 82 Úvaly  zařízení péče o děti s kapacitou 24 dětí a jeho provozem usnadnit rodičům s malými dětmi zapojení na trh práce. Zařízení bylo vybudováno v období 1.1.2016 až 30.6.2016 a následně bylo od 1.7.2016 po dobu dvou let provozováno. V průběhu projektu jsme celkem podpořili více než 30 rodin.
 
Dětská skupina Minisvět U Krtečka Úvaly (reg. číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008392) – 1.7.2018 – 30.6.2020
Zařízení vybudované v rámci předchozího projektu bylo transformováno na dětskou skupinu, která je provozována s finanční podporou v rámci projektu navazujícího. Cílem projektu je provozováním dětské skupiny podpořit rodiče s malými dětmi v jejich zapojení na trh práce a tím přispět mimo jiné k vytváření vhodnějších podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi.