Projekt

        

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011059
Název projektu: Šablony II pro Mateřskou školu Minisvět U Krtečka s.r.o.
Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_18_063
Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3 OP